Jednobuněčné řasy vytvářejí biomasu efektivněji než rostliny

Ve srovnání s „energetickými“ plodinami (např. řepka, čirok) jsou velkoobjemové kultury mikrořas výhledově schopné vysoké produkce biomasy na jednotku plochy.