Jsme stvořeni z hvězd. Pulzující hvězdy pumpují uhlík do galaxií

Atomy v našich tělech pocházejí z pradávných hvězd • Jejich jaderná fúze přeměnila vodík a helium na celou řadu těžších chemických prvků • Jak se ale tyto atomy dostanou do okolního vesmíru?