K čemu jsou „otisky prstů“?

Výzkum francouzských vědců nabízí přesvědčivé důkazy o tom, že papilární linie na našich prstech sehrávají významnou roli v hmatu. Francouzští vědci použili pro výzkum senzor, který byl pokryt uměle vytvořeným otiskem lidského prstu. Materiál měl mechanické vlastnosti lidské pokožky. Přejížděli umělou špičkou prstu po skle s jemnými drážkami a zaznamenávali vznikající vibrace.