Karahan tepe aneb Není jen Göbekli tepe

Impresivní stavby, které už od 10. tisíciletí př. Kr. budovaly dávné společnosti mezi horními toky řek Eufrat a Tigris, dlouhodobě podněcují akademické diskuse a dráždí fantazii návštěvníků z celého světa. Zatímco podle části badatelů se jedná o předchůdce pozdějších chrámů se všemi jejich funkcemi a smyslem, podle jiných odborníků jsou tyto stavby typickým příkladem prolínání ryze profánních i posvátných světů v obytných prostorách.