Katastr na internetu

Díky novým technologiím, jako je navigace družicového systému GPS, pozemní zaměřovací stanice a internet, se podařilo Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému vytvořit unikátní systém mapování, pomocí něhož se mohou například katastrální mapy tvořit v digitální podobě a zpřesňovat a obnovovat všude tam, kde je přístup na internet. Je to možné prakticky na celém území ČR, kde je připojení přes mobilní telefony nebo do systémů WiFi.V současné době má digitální podobu přes 35 % katastrálních map. Nyní již probíhá skenování dosavadních katastrálních map a celá transformace z analogové do digitální podoby má být dokončena do roku 2014. V našem příspěvku ukážeme, jak se dnes tvoří katastrální mapy a jak slouží veřejnosti.