Kde to jede a kde stojí: Mapy.cz testují dopravní informace ve své mobilní aplikaci

Aplikace Mapy.cz pravidelně dávkuje užitečné novinky, ale o tom, co se teprve chystá, tvůrci informují jen výjimečně. Tento týden však na Twitter vypustili informaci o testování dlouho žádané funkce − sledování dopravy. Příspěvek obsahuje pouze text „Něco testujeme...“ a snímek mobilního ...