Kde vzniká CO₂ a proč se tak moc řeší? Snaha o snižování emisí má opodstatnění

Lidstvo se prokazatelně podepisuje na rychlejším oteplování Země • Emise CO₂ jsou silnou příčinou, ale zdaleka ne jedinou • Snižovat produkci CO₂ se zatím nedaří