Kdopak to mluví?

Při Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně existuje Skupina zpracování řeči Speech@FIT. Dlouhodobě se věnuje analýze a rozpoznávání mluvené řeči a patří v tom mezi světovou špičku. Při analýze se řeší několik odlišných problémů, přičemž jednu z nich lze vyjádřit prostou otázkou: Co bylo řečeno? Vědci tu buď rozpoznávají celé bloky mluveného slova za pomoci slovníků, anebo se věnují pouze rozpoznávání určitých klíčových slov. Další otázka zní: Jakou řečí se mluví? Systém dokáže rozlišovat jazyky mluvčích. A otázka poslední: Kdo to řekl? Tady lze metodu použít při identifikaci osob. Vědecké týmy z celého světa v řešení těchto problémů soutěží. Náš český tým se umisťuje pravidelně mezi prvními.