Kdy se bude jaderná fúze využívat pro výrobu energie?

„Odvážím se předpovědět, že metoda pro uvolnění fuzní energie kontrolovaným způsobem bude nalezena v průběhu příštích dvou desetiletí.“
H.J. Bhabha: zahajovací řeč první konference o mírovém využití atomové energie v roce 1955

„Avšak technické problémy, které je potřeba vyřešit, se zdají obrovské. S ohledem na ně řada fyziků neváhá označit problém za neřešitelný.“ R.F. Post: Rev. Mod. Phys 28, strana 338 z roku 1956