Keltové možná v západní Evropě žili od neolitu (1)

Podél celého atlantického pobřeží se rovněž šířily tytéž duchovní systémy spojující jednotlivé jevy okolního světa v jeden celek a tytéž postoje k mrtvým a předkům, jak nám již dlouho napovídá rozšíření megalitických monumentů a hrobek.