Keltové možná v západní Evropě žili od neolitu (2)

Meč patrně patřil k těm součástem výbavy, jimiž dávala válečnická elita najevo své postavení. Jedním z atributů této nobility se zdá být záliba v hostinách.