KLEŤSKÝ ZVIŘETNÍK VII.

(2007-12-16 17:12:24) Astronomické observatoře na vrcholcích hor jsou pozoruhodným sepětím přírody a moderní vědy a techniky. Sledování a ochrana přírodního prostředí v okolí horských observatoří proto není nic neobvyklého. Kromě nás na Kleti to dělá též obří Evropská jižní observatoř (ESO) v chilských Andách :-) Letos ESO publikovala výsledky průzkumu a ochrany přírodního dědictví pod názvem "Close to the Sky - Biological heritage in the ALMA area" čili "Blízko k nebi" aneb biologické dědictví v oblasti, kde se buduje síť radioteleskopů ALMA.