Komise podnikla další kroky k snadnějšímu přechodu k čistě nulovému hospodářství

Evropská komise 9. března přijala, v souladu s průmyslovým plánem Green Deal, nový dočasný krizový a přechodový rámec, který mění a částečně prodlužuje platnost dočasného krizového rámce, který byl přijat dne 23. března 2022, a který je určen na podporu podpůrných opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na čistě nulovou ekonomiku, Nový... ...