Komise zveřejnila návrh evropského klimatického zákona

Evropská komise představila návrh evropského klimatického zákona, který stanovuje klimatickou neutralitu do roku 2050 jako právně závazný cíl. Zákon obsahuje návrh opatření, díky kterým se bude sledovat proces snižování emisí skleníkových plynů a podle zjištěných výsledků bude případně možné aktivity EU upravit. Cíle budou vycházet z národních... ...