Koncentrace skleníkových plynů překonala nebezpečnou hranici

Zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře už přesáhlo kritickou hranici. Ekvivalent odpovídající 455 milióntinám oxidu uhličitého byl dosažen v polovině roku 2005, tedy o deset let dříve, než se čekalo. Kromě CO2 (jehož reálná koncentrace v ovzduší se nyní pohybuje kolem 385 ppm) je do tohoto čísla započítán i účinek metanu (CH4), oxidu dusného (N2O) a neúplně fluorovaných uhlovodíků (HFCs). Výsledná hodnota kolem 450 ppm znamená, že se teplota na Zemi zvýší nejméně o 2 stupně Celsia. V australské televizi to 8. října oznámil biolog, paleontolog a klimatolog Tim Flannery z Macquarijské univerzity. Oficiálně bude informace potvrzena až 7. listopadu, kdy vyjde připravovaná zpráva IPCC.