Koně Převalského - současnost

Procesu opětovného vysazování zvířat do volné přírody se říká reintrodukce. O tom, jak se daří do přírody vracet koně Převalského hovoří zoolog Evžen Kůs z pražské zoologické zahrady.