Konference OSN na Bali - úspěch nebo ostuda?

Konference OSN o klimatických změnách, která se konala na indonéském ostrově Bali, skončila po velkých diskusích v sobotu 15. prosince. Zástupci 190 zemí dospěli k dohodě o tom, že v budoucnu povedou další jednání. Žádné konkrétní závazky nebyly přijaty. O těch se má hovořit až na dalším setkání v roce 2009 v Dánsku. EU ustoupila od svého požadavku na snížení emisí do roku 2020 o 25 až 40 procent a USA už netrvá na svém návrhu, aby se na redukci emisí podílely také rozvojové státy. I když politici hovoří o "významném posunu vpřed", ve skutečnosti se nic podstatného nestalo a slovo "úspěch" určitě není na místě. Je vhodné si připomenout, že v této chvíli nejsou plněny ani skromné cíle stanovené Kjótským protokolem a do roku 2012 se je už s největší pravděpodobností splnit nepodaří. Naopak. Reálné množství emisí ve skutečnosti vysoko přesahuje všechny odhady (emisní scénáře) Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Velmi názorně to dokládá následující graf: