Kosmické záření by mohlo odhalit tajemství hrobky u terakotové armády

Přes dva tisíce let střežila tajemství mauzolea prvního čínského císaře Čchin Š'-chuanga jeho terakotová armáda. Díky nejmodernější technologii využívající kosmického záření by archeologové mohli brzy odhalit, jaké poklady byly pohřbeny společně s tímto vládcem.