Kryobióza - skrytý život

Život je většinou spojen s dějem. Živé objekty se od neživých liší pochody, jako jsou výměna energie, látková přeměna, růst, vývoj a rozmnožování. Smrt potom chápeme jako nevratné zastavení všech těchto životních funkcí. Setkáváme se však také s organizmy, u nichž je zastavení životních dějů vratné; jejich život se dočasně omezuje na pouhou životaschopnou strukturu. Zdá se tedy, že život není přítomen, ale o smrti také nelze mluvit, jelikož návrat k životu je možný. Mluvíme o kryptobióze, skrytém životě.