Kryptológia je umením utajenia informácie

Rozprávame sa s doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV a učiteľom v oblasti bezpečných komunikačných systémov FEI STU v Bratislave.