Květinové obrazce na řece Chej-che

Na horní části řeky Žošuj (a horním a středním toku se nazývá Chej-che) v provincii Kan-su na severozápadě Číské lidové republiky se pěstují chryzantémy, petúnie, nevadlece, astry či cínie. V létě vytvářejí krásné obrazce.