Legendární dětská kniha Ondra a 3 Marťánkové vyšla znovu po 56 letech

Nakladatelství Albatros přistoupilo k druhému vydání poměrně populární (a v antikvariátech vyhledávané) dětské knihy od psychologa Vida Pečjaka Ondra a 3 Marťánkové (1961). Jedná i nejedná se o science fiction, neboť titulní hrdina je sice přenesen na Mars, ale podle všeho pouze ve snu.

Autor je Slovinec a úspěch v našich krajích umocnil Miloš Nesvadba, který roku 1963 publikaci zdařile ilustroval. V dokonalejší kvalitě se také tyto jeho obrázky dostávají ke čtenáři roku 2019. Zrovna tak byl opět využit překlad Otona Berkopce. Přes usilovnou snahu se však Albatrosu bohužel v tomto případě nepodařilo spojit se s nositelem práv, i prosí jej o případné kontaktování nakladatelství.

Text české verze je navíc diskutabilně upraven. V originále totiž Ondra – v souladu s dobou – nadšeně vypráví o tom, že „Rusové staví raketu“, která možná vynese kosmonauty na Měsíc. A současně má hoch plnou hlavu obavy z válek a „bojů za mír“.

Jak však redakce upozorňuje v dovětku nového vydání, Pečjakovi bylo na začátku druhé světové války dvanáct let a tento konflikt nebyl ani ještě v roce 1960 zdaleka vzdálenou minulostí. On sám navíc vnímal právě probíhající studenou válku, i není divu, že Ondra pronáší obdivné sentence o partyzánech či naopak ty vyčítavé a smutné o fašistickém vraždění.

Ne snad, že by na tom bylo dnes něco špatného. Ale odpovědná redaktorka Štěpánka Pašková a Albatros jednoduše nechtěli dětem dneška servírovat i vyloženě ideologické sekvence, týkající se často i válčení s nepřáteli třídními, anebo pasáže o „boji za mír“. Asi na sedmi místech je rovnou odstranili, anebo nahradili příhodnějším „usilováním o mír“.

Na stranách 101 a 104 zaměnili pak sousloví o tom, že „mír zvítězí“, za sousloví „mír nastane“. Ale za pozornost stojí i další změny, a to hlavně v případě dvou vět „A přesto si hrstka lidí přeje válku. Pomocí války chtějí zotročit svět a naloupit bohatství.“ Ta druhá byla aktuálně úplně eliminována.

Zrovna tak zmizela sekvence, v níž soudruh učitel vyprávěl o socialistickém táboře, osvobozeneckém boji národů Afriky a Asie a Organizaci spojených národů. Ale naštěstí zůstává veškerý ostatní text stejný a děti se tudíž mohou opět přenést na planetu zcela zastavěnou domy, opět smějí být fascinovány tímto neobyčejně plastickým Ondrovým snem. O pár let později našel paralelu v komiksu časopisu Ohníček Mořští vlci ve vesmíru, který na počátku sedmdesátých let vytvořili scénárista Vojtěch Steklač a Věra Faltová. Snad i touto Pečjakovou knihou a Nesvadbovými obrázky byli přitom inspirováni.

Poetické Slovincovo dílko ale nepřináší jen fanfasmagorii a sny. Autor citlivě zachytil realitu světa dítěte, jeho vnímání a momenty, ve kterých se zaskočený hoch setká s nevírou, nepochopením či suchou realističností světa dospělých.

A Mars této bravurní fikce? Naprosto není prezentován jako rudá či krvavá planeta války, jak tomu bývalo tak často, a naopak spíše co svět her, úžasu, štěstí a míru. Zatímco před víc než půl stoletím však byla kniha doporučována čtenářům „od devíti let“, dnes už je hranice posunuta na roků sedm.

 

Vid Pečjak: Ondra a 3 Marťánkové. Ilustroval Miloš Nesvadba. Přeložil Oton Berkopec. V této podobě vydání první. Albatros 2019. 120 stran.