Lhůty u dotačních výzev v prioritní ose 4 prodlouženy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Řídicím orgánem programu (MŽP) přistoupila v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a přijatými bezpečnostními opatřeními k prodloužení příjmu žádostí o podporu u vybraných výzev v prioritní ose 4 (Ochrana a péče o přírodu a krajinu) a k úpravě lhůt na doplnění žádostí o podporu ve formální... ...