Lidské oběti a lykantropie v řeckém náboženství?

Tři drobné případové studie z různých dob a míst o (ne)přijatelnosti lidských obětí v Řecku, nakonec i něco o lykantropii.