Litopanspermie: Může se živor šířit impakty?

Experimenty se skutečnými bakteriemi ve skutečném kosmu prokázaly, že jsou-li přimíšeny v hornině, jejich úmrtnost je nesrovnatelně menší v porovnání s nechráněnými vzorky.