Manželství s příbuzným má své výhody

V mnoha kulturách jsou manželské svazky mezi příbuznými pokládány za tabu. Také vědecké práce je často mají za problematické kvůli vyššímu riziku výskytu dědičných nemocí u potomků. Několik studií ovšem poukázalo na možná pozitiva.