Metodický návod MPO pro recyklaci plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách nový metodický návod pro recyklaci plastů, který se týká vydávání vyjádření MPO v případě ukončení odpadového režimu podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Konkrétně se jedná o vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a... ...