Milada Součková: Élenty. Dopisy přátelům 1942–1982

Milada Součková strávila na Harvardově univerzitě řadu let, svoji kariéru zakončila v její knihovně (na snímku Johna Phelana – Wikipedia, CC BY-SA 3.0)Dodatek k Dílu Milady Součkové, které vyšlo v nakladatelství Prostor ve 12 svazcích, představuje zájemcům o literární dějiny i širšímu publiku doposud nezveřejněné autorčiny dopisy, které byly uloženy v pozůstalostech či osobních archivech jednotlivých adresátů.