Míra elektrosmogu v posledních letech roste

Produkce elektrosmogu – elektromagnetického záření o nízkých i vysokých frekvencích – dlouhodobě exponenciálně roste s rozšířením elektronických zařízení a rostoucím objemem bezdrátově přenesených dat. Intenzita elektrosmogu se zvyšuje tak rychle, že lze jen obtížně předvídat dopady jeho dlouhodobého vlivu na lidské zdraví. Elektrosmog (elektromagnetické znečištění) je elektromagnetické záření o frekvencích 0 až 300 GHz, které se […]