Mladí a závislí

Otázka závislosti dětí a mladistvých na videohrách je stále aktuálnější a z výzkumu prováděného na Iowa State University vyplývá, že 8,5 % americké mládeže ve věku od 8 do 18 let vykazuje znaky patologických hráčů. Psycholog Douglas Gentile oslovil 1178 subjektů, u kterých zjišťoval přítomnost jedenácti předem určených symptomů, potvrzujících jistý stupeň závislosti na počítačových či konzolových hrách.