Mladí Aboriginci počítají i bez čísel

Australští domorodci z komunit, ve kterých neznají slova a ani gesta pro číslovky, řeší matematické úkoly. To znamená, že k počítání čísla nutně nepotřebujeme.