Moderně v energiích - municipální úložiště a sector coupling (CSSC)

Význam skladování energie ve městech a sector couplingu roste, vzhledem ke stále větší naléhavosti energetických změn v našem hospodářství. Evropská unie si stanovila jako svou prioritu odklon od fosilních paliv a co největší přechod na obnovitelné zdroje energie. Geopolitické změny v Evropě dále posílí odklon od dovozu ropy a plynu ze zemí mimo Evropskou unii. ... ...