Molekuly mezi hvězdami

Vesmír. Tajemství, které děsí svou velikostí a množstvím nezodpovězených otázek. Mezi galaxiemi, hvězdami a planetami je zdánlivé prázdno. Vakuum, tedy absolutní nic. Ale je tomu opravdu tak? Není. Je tam především ohromné množství prachu, které daleko předčí hmotu všech ostatních kosmických těles. A vědce fascinuje, že v kosmu jsou molekuly podobné těm na Zemi. Zjistili to na základě skutečnosti, že každý objekt ve vesmíru vydává elekromagnetické záření. A právě to měří i skupina vědců a studentů z Ústavu analytické chemie při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.