Monitoring rostlin a živočichů na Šumavě kvete - nekončící práce profesionálů a nadšení amatérů přinesly už více než milion záznamů!

Mezi základní činnosti Správy Národního parku Šumava patří monitoring lesů, bezlesí, mokřadů a systematický monitoring výskytu živočišných a rostlinných druhů. Ten slouží např. jako podklad pro rozhodování státní správy v nejrůznějších řízeních ale také jako zdroj informací o rozšíření řady druhů rostlin a živočichů. Právě monitoring nám pomáhá... ...