MŽP vydává nové číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. Obsahem březnového čísla je: Národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky Jindřichova skála a o stanovení jejích bližších... ...