Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 8 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 219 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 8. 7. 2021). Nově zařazené látky na Kandidátský seznam (dále KS), jejich vlastnosti a příklady použití: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers (EC -,... ...