Na stopě padělatele

Roku 1912 vyšla na svou dobu velmi nezvyklá kniha s názvem Padělané egyptské starožitnosti [5]. Autor T. G. Wakeling jejím prostřednictvím nabízel pomoc příležitostným soukromým sběratelům egyptských starožitností, aby dokázali odhalit podvrhy, které se v té době hojně vyskytovaly na trzích v Egyptě i v Evropě. Movití návštěvníci země na Nilu, kteří se nemohli opřít o posouzení odborníky, jak tomu bylo v případě muzejních a akademických institucí, do svých sbírek nakupovali podvrhy, za které zaplatili nemalé finanční obnosy. Mnoho z těchto předmětů se různými cestami dostalo do muzejních sbírek. V Evropě tak nenajdeme jedinou větší sbírku egyptských starožitností, která by falza (připadně suvenýry imitující starožitnosti) neobsahovala. Jejich identifikace závisí jak na zručnosti padělatele daného předmětu, tak na metodách ověření pravosti, které mají dnešní kurátoři sbírek k dispozici.