Na tři stovky Čechoslováků odvlečených do sovětských gulagů. Jejich osudy mapuje nový web

Čechoslováci v gulagu, tak se jmenuje nová webová stránka věnovaná osudům lidí zavlečených po porážce nacistického Německa do sovětských věznic a pracovních táborů. Připravili ji historici z Ústavu pro studium totalitních režimů. Na konci druhé světové války operovaly na osvobozeném československém území oddíly sovětské kontrarozvědky Smerš. Jejich úkolem bylo zatýkat ty, které moskevský režim považoval za nepřátele.