Náboženství jako cesta k domestikaci krav a pěstování obilí?

Pokud lidé zahnali divoký skot do ohrad, byl to pro ně důkaz, že ovládají „duchy“, respektive že jejich nadpřirozené schopnosti fungují. Odtud pak mohla tehdejší náboženská elita odvozovat nárok na nadvládu nad zbytkem společnosti.