Náboženství je výsledkem evoluce

Vezmeme-li v potaz, jaký odpor pociťují mnozí věřící k evoluční teorii Charlese Darwina, pak vyznívají závěry výzkumu Jamese Dowa přímo paradoxně. Podle amerického antropologa je vznik náboženství výsledkem evoluce.