Nanoportrét

Český umělec Pavel Kopřiva spolupracoval s Technickou univerzitou v Liberci, kde výzkumníci pomocí elektronového mikroskopu vytvořili snímky nanovláken a velkou kolekci videí z elektrospinningu, což je proces, kterým nanovlákno vzniká. Pavel tyto snímky ustříhal a přesně nadefinoval pohyb videa, čímž nanovlákennou strukturu oživil. Výsledkem je svět z nanovláken, do kterého může návštěvník prolnout i svoji tvář.