Nárok na bezplatný přístup ke knihám neexistuje. Soud v kauze Internet Archive rozhodl ve prospěch nakladatelů

V pátek 24. března proběhlo první kolo soudních sporů mezi knižními nakladateli a internetovou službou Internet Archive. Soudce John Koeltl v jeho závěru rozhodl, že projekt Open Library, který spolupracuje s knihovnami na skenování tištěných knih z jejich sbírek a nabízí je v elektronické podobě, ...