Návrat velikánů

Budova Státní opery v Praze se po čtyřleté generální opravě, která jí měla vrátit nejstarší podobu z roku 1888, slavnostně otevřela 5. ledna. K tomuto úkolu neodmyslitelně patří i návrat zmizelých a zničených bust Goetha, Schillera a Mozarta na průčelí budovy.