Návrh revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Dne 5. dubna 2022 přijala Evropská komise (EK) návrhy revidovaných opatření EU, které řeší znečišťování z velkých průmyslových zařízení. Tyto návrhy se týkají revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a revize Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Tyto právní předpisy mají pomoci předcházet znečištění a... ...