Ne každý vitamín musí být zdraví prospěšný. B3 může zvyšovat riziko infarktu a mrtvice

Na počátku 20. století pustošila americký Jih nejsmrtelnější nemoc související s výživou v dějinách USA. Pellagra (česky také pelagra, lombardské či červené malomocenství) – onemocnění způsobené nedostatkem niacinu a/nebo tryptofanu – se vyznačuje průjmem, dermatitidou, demencí a smrtí. V době ...