Nejistá kolébka afrického čiroku

Nelze přehlédnout, jak velkou roli hrály (a stále hrají) domestikované rostliny v osudech lidských civilizací. Totiž, ty by bez nich nejspíš vůbec nevznikly. Ale ne všude se každé plodině daří, jak vidno na příkladu dvou zemí na Nilu a jedné obiloviny s nejistou minulostí. Prostě jsou vynálezy, které se nedají aplikovat všude. Třeba… pšenice v afrických savanách.