Nejoblíbenější manželkou byla sestřenice. Vědci popsali rodinné vztahy minojské kultury

Starověká společnost na Krétě se v mnohém lišila nejen od těch moderních, ale i od soudobých. Nový výzkum například ukázal, že sňatky se tam významně často uzavíraly v rámci blízké rodiny.