Nekonečný příběh mramoru

Ve dvou sálech Moravského zemského muzea v Brně uvidíte krystaly kalcitu i aragonitu, železný květ, vápence, mramory i krápníky. Do fascinujícího světa uhličitanu vápenatého vás zve mineralog Stanislav Houzar.