NEO HOAX

(2008-04-19 11:05:25) Také jste v nejrůznějších médiích četli zprávu o tom, jak 13-tiletý německý chlapec opravil výpočty odborníků z NASA ohledně pravděpodobnosti srážky blízkozemního asterpoidu Apophis se Zemí v roce 2036?