Nízko nákladové CIGS solární články

V současnosti je získávání elektrické energie ze slunečního záření závislé na dotacích, bez nich by zisk z této činnosti nedokázal pokrýt ani náklady na výrobu fotovoltaických článků. Prozatím nebyl poměr cena/výkon u nízko nákladových technologií lepší než u dražších, ale účinnějších klasických článků.